Komplexná   vodozábrana   Sikkaton

 

I. Použité technológie

 

Sikkaton

1.      Na izoláciu proti tlakovej vode resp. proti ropným produktom ponúkame izolačný systém Sikkaton.

Prvky izolačného systému Sikkaton sú suché práškové zmesi, ktoré po zriedení s vodou a po správnej aplikácii podľa technických listov vytvárajú v betóne ochrannú kryštalickú mriežku. S tým sa samotný betón stáva vodu - nepriepustným, resp. odolným voči ropným produktom.

 

2.      Výhody izolačného systému Sikkaton voči tradičným izolačným technológiám:

-         jednoduchá montáž

-         izolácia netradičných tvarov

-         spoľahlivosť

-         minimalizovanie ľudského faktora ovplyvňujúceho kvalitu

-         nevyžaduje sa dodatočná ochrana izolácie

-         izolácia voči extrémnym tlakom

-         životnosť

-         samotný betón sa stáva izolačným

-         zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm

 

Podrobnejšie technické informácie o uvedených systémoch získate z firemných prospektov alebo na našej domovskej stránke www.akproject.sk


 

 

 

 

 

II. Oblasti použitia systémov

 

 

A.    Vertikálna izolácia betónovej konštrukcie proti zemnej      vlhkosti proti tlakovej vode resp. ropným produktom

 

 

 

 

 

 

1. Technologický postup

 


a)      príprava povrchu:

-         očistenie

-         oprava pracovných a dilatačných škár

-         predvlhčenie

b)      izolácia – aplikácia izolačnej hmoty Sikkaton  Isol

-    proti zemnej vlhkosti 1až 2 vrstvách

-         proti tlakovej vode v 2 vrstvách

-         proti tlakovej vode a ropným produktom v 3 vrstvách

 

1.      Účinok: vytvorenie izolačnej vrstvy priamo v betóne odolnej voči tlakovej vode a ropným produktom

 

2.      Typické stavby: výdajné plochy čerpacích staníc, mycie linky, parkoviská, garáže, podlahy výrobných hál a pod.

 

3.      Referencie:

 

-            montážne haly Wertheim v Modre a v Dunajskej Strede                                3.000 m2

-            čerpacie stanice po Slovensku                                                                       8.000 m2

-            výrobná hala RIEKER OBUV, Komárno                                                      2.500 m2

-            výrobná hala Jatka Hurbanovo                                                                      1.500 m2

-            hromadné garáže Podunajské Biskupice, Dun. Streda                                    2.400 m2

-            sklad umelých hnojív HYDRO Slovakia, Chotín                                            2.500 m2

-            podzemné garáže Auto – moto Valušek, Bratislava                                        2.200 m2

-            autosalón Porsche Slovakia, Bratislava                                                          1.000 m2

-            hala Drukos, Banská Bystrica                                                                       2.500 m2

 

 

.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Dodatočná izolácia starých nádrží

 

 

1.      Technologický postup

 

 

a)      príprava povrchu:

-         mechanické odstránenie nesúdržnej vrstvy betónu

-         reprofilácia betónu sanačnou maltou

-         predvlhčenie

b)      izolácia – aplikácia izolačnej hmoty Sikkaton  Isol

-         proti tlakovej vode v 2 vrstvách

-         proti tlakovej vode a ropným produktom v 3 vrstvách

 

2.      Účinok: obnova primárnych vlastností betónu a vytvorenie izolačnej vrstvy betónu (vane) odolnej voči tlakovej vode a ropným produktom

 

3.      Typické stavby: výťahové šachty, strojovne, záchytné nádrže, sedimentačné nádrže a pod.

 

4.      Referencie:

 

-            montážne haly Wertheim v Modre a v Dunajskej Strede                                3.000 m2

-            čerpacie stanice po Slovensku                                                                       8.000 m2

-            hromadné garáže Podunajské Biskupice, Dun. Streda                                    2.400 m2

-            podzemné garáže Auto – moto Valušek, Bratislava                                        2.200 m2

-            hala Drukos, Banská Bystrica                                                                       2.500 m2

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    Izolácia nových nádrží

 

1.      Technologický postup

 

 

a)      príprava povrchu:

-         očistenie

-         oprava pracovných a dilatačných škár

-         predvlhčenie

b)      izolácia – aplikácia izolačnej hmoty Sikkaton  Isol

-         proti tlakovej vode v 2 vrstvách

-         proti tlakovej vode a ropným produktom v 3 vrstvách

 

2.      Účinok: vytvorenie izolačnej vrstvy betónu (vane) odolnej voči tlakovej vode a ropným produktom a ochrana betónových stien z vplyvov z vonkajšej strany.

 

3.      Typické stavby: výťahové šachty, strojovne, záchytné nádrže, sedimentačné nádrže a pod.

 

4.      Referencie:

 

-            montážne haly Wertheim v Modre a v Dunajskej Strede                                3.000 m2

-            čerpacie stanice po Slovensku                                                                       8.000 m2

-            hromadné garáže Podunajské Biskupice, Dun. Streda                                    2.400 m2

-            podzemné garáže Auto – moto Valušek, Bratislava                                        2.200 m2

-            hala Drukos, Banská Bystrica                                                                       2.500 m2

-            výrobná hala Klember Dun. Streda                                                               1.500 m2

-            sedimentačné nádrže na diaľnici Nemšová – Ladce                                       4.000 m2

-            skladové priestory Zlatotex Dunajská Streda                                                 1.100 m2

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

D.      Izolácia statických trhlín, pracovných a dilatačných škár

 

 

 

            Izolácia zmrašťovacích trhlín betónu a trhlín vyplývajúcich z technológie sú zahrnuté v cene plošnej izolácie. Cena za ich izoláciu sa účtuje zvlášť pri ich veľkom počte po obhliadke objektu.

 

1.      Technologický postup

 

a)      príprava povrchu:

-         vysekanie škár do hĺbky cca 3 cm

-         výplň škáry sanačnou hmotou Sikkaton BPL

 

b)      izolácia – aplikácia izolačnej hmoty Sikkaton  Isol

-         pri izolácii dynamických trhlín a dilatačných škár sa prekryje ošetrená plocha pružnou izolačnou hmotou Wetisol

 

2.      Účinok: obnova kompaktnosti betónu a vytvorenie pružnej izolačnej vrstvy

 

3.      Typické stavby: všetky betónové konštrukcie