Kryštalická

izolácia betónu

Sikkaton® ISOL

[

 

 

izolácia proti

zemnej vlhkosti

tlakovej vode

ropným produktom

poľnohospodárskym produktom

silážnym šťavám

chemikáliám

]

 

 

 

Certifikát č.:

C04/01/0579/C3.3/CB

Technické osvedčenie č.:

TO – 07/0116

Rozhodnutie hlavného hygienika SR:

č. 9921/2000 – ŠZÚ SR

Štúrová ul. 651/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 

 

 

 

Popri štandardných izolačných technológiách sa používajú tiež kryštalické hmoty. Izolačné vlastnosti týchto materiálov sú výsledkom chemickej reakcie vnútri stavebnej konštrukcie, pri ktorých vznikajú jemné kryštalické vlákna. Tie sa stávajú nedeliteľnou súčasťou konštrukcie a zúžia póry v stavebných materiáloch tak, že neprepustia vlhkosť a iné kvapaliny.

 

Betón je pórovitý materiál. Všetky korózne procesy sú vyvolané agresívnymi látkami v plynnej a tekutej forme, ktoré prenikajú cez kapilárny pórový systém.

 

Povrchová ochrana má za úlohu zabrániť prenikaniu vody a spomaliť postup negatívne pôsobiacich plynov a zároveň umožniť vysýchanie betónu.

 

Jednou z metód povrchovej úpravy betónu je impregnácia, pri ktorej impregnačná

hmota prenikne do povrchových vrstiev a nevytvára merateľnú vrstvu na jeho povrchu.

 

Kryštalická izolácia je vlastne impregnácia betónu, kde impregnačnou hmotou je zoskupenie nerozpustných kryštálov tvorené na základe chemických reakcií. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu, trvalo ho zacelí a ochráni tak proti priesakom vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi od prítomnosti vody a teploty. Úspešnosť ošetrenia nezávisí od priľnavosti k betónovému povrchu.

 

Aby sa vyvolal kryštalický impregnačný efekt, izolačný náter sa musí stať integrálnou súčasťou cementového kameňa. Efekt je založený na dvoch jednoduchých reakciách – jednej chemickej a druhej fyzikálnej. Prísady izolačného náteru využívajú vodu ako prenosové médium a difúziou vstupujú do kapilárneho traktu betónu.

 

Výsledkom je kryštalizácia a nakoniec nerozpustná kryštalická štruktúra, ktorá uzatvorí póry a kapilárny trakt betónu. Proces pokračuje migráciou v betóne a rast kryštálov prebieha postupne v celom priereze a hĺbke betónu.

 

Kryštalická štruktúra sa môže reaktivovať po mnohých rokoch, ktoré uplynuli od pôvodnej aplikácie, a upchať alebo utesniť mnohé defekty, ktoré mohli vzniknúť v betóne neskôr.

 

 

 

 

 

Poľnohospodárske družstvá !

 

So vstupom do EU sa sprísnili aj požiadavky ale hlavne európske normy ktoré sú stanovené voči poľnohospodárskym družstvám.

 

Medzi najvýznamnejším problémom patrí aj izolácia silážnych jám, hnojísk, betónových nádrží, šácht a betónových plôch.

 

Naša firma AK–Project Sikkaton spol. s r. o. ponúka účinné a trváce riešenie na izoláciu nových a starých betónových konštrukcií, a ich ochranu proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, ropným a poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám.

 

Stavebné dielo, ktorý Vám robí problém sa nielen dokonale izoluje, ale  predlžuje sa aj jeho životnosť a odolnosť.

 

 

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie, prosíme ozvite sa na horeuvedených kontaktoch.

 

 

Referenčné stavby riešené podobného charakteru:

 

DAN Slovakia areál Dolný Štál 8000 m2, PD Veľké Úľany 3100 m2, POLMEX Topoľčany 6500 m2, PD Dolné Saliby 2100 m2, PD Dolné Lefantovce 1500 m2, PD Neverice 3000 m2, PD Šípkové 1800 m2, PD Ladice horany 1500 m2, PD Súľov 1600 m2 , PD Koš 1500 m2 , PD Beňuš 3000 m2 atď.

 

 

Charakteristika

 

 

 

CHARAKTERISTIKA

 

Sikkaton® ISOL je suchá maltová zmes šedej farby určená na ochranu betónu aj proti poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám. Obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností betónu, a nosné zložky, ktoré sú portlandský cement a upravený kremičitý piesok po aplikácií izolačnej hmoty podľa technologického postupu sa ošetrená betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, ropným a poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám. Princípom mechanizmu účinkovania je vznik nepriepustných kryštálikov v dôsledku reakcie účinnej zložky hmoty s vodou, a ich rast do prierezu betónu. Hĺbka prerastu kryštálikov je po 14 dňoch minimálne 100–120 mm. Kryštáliky Sikkaton® ISOL sú schopné preklenúť aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne. Nosné zložky izolačnej hmoty vytvoria na aplikovanom povrchu náterový film podobný cementovému mlieku, ktorá je odstrániteľná bez toho, aby účinnosť hmoty bola obmedzená. Mechanické a statické vlastnosti sa v dôsledku aplikácie impregnujúcej hmoty nemenia a účinné zložky neznižujú ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

 

Aplikácia

Po namiešaní s vodou vo vhodnom pomere sa Sikkaton® ISOL nanáša na pripravený povrch murárskou štetkou, pri veľkoplošných horizontálnych plochách s metlou.

 

Po aplikácii si ošetrený povrch vyžaduje vlhčenie 2–3 dní. V uzavretých priestoroch a v hlbokých šachtách treba zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Izolácia dosiahne predpísané parametre po uplynutí technologickej prestávky(14–21 dní)

 

V prípade betónových podláh sa po aplikácii náteru Sikkaton® ISOL, po vytvrdnutí nanesenej vrstvy môže dojsť k drobeniu a opadávaniu neviazaných zbytkov, čo však nie je na závadu a nijako neovplyvňuje funkčnosť a kvalitu izolácie.

 

Riešenie podkladu, stykov a škár

 

Pred aplikáciou kryštalického náteru Sikkaton® ISOL je potrebné riešiť pracovné škáry a stykov horizontálnych a vertikálnych konštrukcií. Ak na povrchu sú väčšie trhliny tak je potrebné vykonať podklad pod izolačný náter Sikkaton® ISOL.

Štúrová ul. 651/34, 929 01 Dunajská Streda

[Komplexná vodozábrana – Sikkaton®]

 

 

Doplnkové hmoty izolačného systému Sikkaton

 

Sikkaton® Betonplast

Oprava statických trhlín betónu, vytvorenie spojovacieho mostíka

 

SAN B R2®

Sanačná malta pre obnovu betónových a železobetónových konštrukcií

 

Wetisol®

Hydroizolačná pružná stierka na báze cementového pojiva

 

 

 

 

 

 

Úžitok

dokonale izoluje staré i nové betónové konštrukcie proti poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám.

predlžuje životnosť a odolnosť betónovej konštrukcie a oceľovej výstuže

s použitím prídavných hmôt umožňuje stabilizáciu a utesnenie statických

i dinamických trhlín, konštrukčných a dilatačných škár

umožňuje izoláciu betónových konštrukcií netradičných tvarov, atďReferenčné stavby

 

Izolácia proti poľnohospodárskym produktom, silážnym šťavám a chemikáliám Sikkaton® ISOL

 

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

Silážne jamy, 2500 m2

AGRA–CAK s.r.o. Veľké Úľany

2006

 

Poľné hnojisko, 3000 m2

PD Neverice

2007

 

Silážna jama, 1200 m2

PD Vrakúň

2007

 

Poľné hnojisko, 1500 m2

Dolné Lefantovce

2008

 

Poľné hnojisko, 1800 m2

PD Šípkové

2006

 

Silážne jamy, 1600 m2

PD Bošáca

2007

 

Sil. jamy +žumpy, 2100 m2

PD Dolné Saliby

2007

 

Silážne jamy, 1400 m2

PD Sľažany

2006

 

Poľné hnojisko, 2200 m2

PD Ladice

2006

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

 

Odberateľ:

 

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

 

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

Realizovaná:

 

 

Stavebné dielo:

Odberateľ:

 

Realizovaná:

Silážne jamy, 1500 m2

PD Podhorany

2006

 

Maštale pre chov ošípaných, 8000 m2

DAN SLOVAKIA a.s. pob.

Veľký Meder

2005

 

Silážna jama

+žumpa 1200 m2

RD Ižop

2006

 

Silážna jama, 1000m2

PD Dolný Štál

2005

 

Silážne jamy, 1500m2

RD PD Koš

2008

 

Silážne jamy, 1600m2

PD Súľov

2008

 

Silážna jama, 600m2

AGRA–CAK s.r.o.Veľké Úľany

2008

 

Silážne jamy, 3000m2

PD Beňuš,

KPM PLUS – Brezno

2008

 

 

 

[Komplexná vodozábrana – Sikkaton®]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplexná vodozábrana

Sikkaton®

 

 

AK Projekt, spol. s r. o.

Štúrová ul. 651/34

929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/552 98 54

fax: 031/552 78 73

www.akproject.sk

akproject@akproject.sk